USŁUGI PRYWATNE

Badanie i konsultacja specjalistyczna - okulistyczna  
Badanie i konsultacja specjalistyczna - neurologiczna
Badanie i konsultacja specjalistyczna - diabetologiczna
Badanie i konsultacja specjalistyczna - chorób wewnętrznych

TOMOGRAFIA OKULISTYCZNA - OCT
  •  DIAGNOSTYKA JASKRY - wczesne rozpoznanie i monitorowanie postępu choroby
  • badanie warstwy włókien nerwowych nerwu wzrokowego
  • badanie komórek zwojowych siatkówki
  • badanie kąta przesączania - pomiar szerokości i ocena konfiguracji przyczepu tęczówki
  • pomiar grubości rogówki - pachymetria 
  • DIAGNOSTYKA CHORÓB PLAMKI ZÓŁTEJ ( AMD, MAKULOPATII, OBRZĘKU i in.)
  • DIAGNOSTYKA STOPNIA USZKODZENIA NERWU WZROKOWEGO
LASEROTERAPIA OKULISTYCZNA 

YAG KAPSULOTOMIA               ( usuwanie zaćmy wtórnej oraz zwłóknień )
YAG IRYDOTOMIA                     ( leczenie i profilaktyka jaskry )
SLT TRABECULOPLASTYKA   ( leczenie i profilaktyka jaskry )

Copyright www.sensor.rzeszow.pl